VĂN PHÒNG THÔNG MINH

VĂN PHÒNG THÔNG MINH

  • Bộ phận lễ tân chuyên nghiệp, thay mặt bạn tiếp nhận thư từ, bưu phẩm và gửi đến địa chỉ doanh nghiệp gốc của bạn.
  • Thông tin doanh nghiệp, địa chỉ đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên lạc, số fax…
  • Các không gian văn phòng như phòng họp, sảnh tiếp khách, quầy lễ tân.
  • Tối ưu hóa chi phí.
  • Địa điểm lý tưởng để phát triển thương hiệu và công việc kinh doanh của bạn.

Price List

Economic: 1,000,000 VND

Standard: 1,500,000 VND

Premium: 2,800,000 VND

* The above price does not include 10% VAT. The lease term is 12 months. The payment term: 6 months per time + 01 month’s deposit.12 months per time.

Liên hệ

Thông tin liên hệ


Địa chỉ: 76A AB Tower, đường Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 916 345 788 - (+84) 382 741 66
Email: info@globaloffice.com.vn
Thời gian làm việc: 8AM - 6PM